சுவர்ணமஹால் பினான்சியல் சேர்விஸஸ் இன் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் இடைநிறுத்தம்

சுவர்ணமஹால் பினான்சியல் சேர்விஸஸ் PLC (Swarnamahal Financial Services PLC) இன் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை இடைநிறுத்துவதற்கு மத்திய வங்கி தீர்மானித்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச்சபையின் 2011 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க வங்கித்தொழில் சட்டத்தின் 31(1)ஆம் பிரிவின் நியதிகளுக்கமைய நேற்று (12) மாலை 5 மணி முதல் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

யாழ் நகரில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தாரணி சுப்பர் மார்க்கெட் – யாழ் தட்டாதெருச் சந்தியின் அருகில் 
TharanySuperMarket.com

உங்கள் வாசல் தேடி வருகிறது!! லங்காபேஸ் இணையம் வீட்டிட்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில்! LankaFace.com


LankaFace.com


Hi2World.com


O2Oexam.com

TharanySuperMarket.com

Address  : No. 758 Kankesanturai Road, Jaffna 40000, Sri Lanka
Contact  : +94 212 223 433
Location : https://maps.app.goo.gl/8vpiuxH712fq9EN86