யாழ் மாவட்டத்தில் கணித பிரிவில் முதலிடம், தேசிய அளவில் 47 வது இடத்தை பெற்று சாதனை!

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மீசாலை வீரசிங்கம் மத்திய கல்லூரி மாணவன் மதியழகன் டினோஜன் கணித பிரிவில் முதலிடம், தேசிய அளவில் 47 வது இடத்தை பெற்றுள்ளார்.

சிறப்புச் செய்திகள்