இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 264 ரூபா 71 சதம். விற்பனை பெறுமதி 273 ரூபா 38 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 226 ரூபா 91 சதம் விற்பனை பெறுமதி 235 ரூபா 38 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 62 சதம் விற்பனை பெறுமதி 222 ரூபா 59 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 157 ரூபா 63 சதம் விற்பனை பெறுமதி 163 ரூபா 82 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 143 ரூபா 64 சதம். விற்பனை பெறுமதி 149 ரூபா 94 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 10 சதம். விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 99 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 72 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 79 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 70 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 534 ரூபா 25 சதம், ஜோர்தான் தினார் 284 ரூபா 8 சதம், குவைட் தினார் 667 ரூபா 44 சதம், கட்டார் ரியால் 55 ரூபா 31 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 70 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 83 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

⏰ யாழில் தாரணி சூப்பர்மார்கெட் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது.!! ( tharanysupermarket.com )