இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 270 ரூபா 12 சதம், விற்பனை பெறுமதி 278 ரூபா 88 சதம். யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 228 ரூபா 49 சதம் விற்பனை பெறுமதி 236 ரூபா 98 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 215 ரூபா 21 சதம், விற்பனை பெறுமதி 223 ரூபா 19 சதம்.கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 159 ரூபா 6 சதம் விற்பனை பெறுமதி 165 ரூபா 27 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 147 ரூபா 43 சதம், விற்பனை பெறுமதி 153 ரூபா 80 சதம். சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 58 சதம், விற்பனை பெறுமதி 151 ரூபா 47 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 72 சதம், விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 79 சதம். இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 69 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 535 ரூபா 67 சதம், ஜோர்தான் தினார் 284 ரூபா 83 சதம், குவைட் தினார் 669 ரூபா 48 சதம், கட்டார் ரியால் 55 ரூபா 19 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 84 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 98 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

சிறப்புச் செய்திகள்