இந்து மகளிர் கல்லூரி மாணவி யாழ். மாவட்டத்தில் முதல் நிலை.

வெளியாகிய க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சையில் வணிகவியலில் யாழ். இந்து மகளிர் கல்லூரி மாணவி கிர்த்திகா பத்மலோஜன் யாழ். மாவட்டத்தில் முதல் நிலை

சிறப்புச் செய்திகள்