தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கமானது கடந்த ஒக்டோபர் மாதத்தில் 8.3 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த செப்டெம்பர் மாதத்தில் 6.2 சதவீதமாக காணப்பட்ட நிலையில், இவ்வாறு அதிகரிப்பை காட்டியுள்ளது.

உணவு மற்றும் உணவல்லா வகைகள் இரண்டிலுமுள்ள பொருட்களின் விலைகளின் மாதாந்த அதிகரிப்பினால் இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி குறிப்பிட்டுள்ளது.

யாழில் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது.!! 🛒 தாரணி சூப்பர்மார்கெட் tharanysupermarket.com