பொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு 50 பெறுமதிமிக்க காணிகளை இலங்கை அரசாங்கம் குத்தகைக்கு வழங்கவுள்ளது

அதன் குறைந்து வரும் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பை அதிகரிக்கும் முயற்சியில், இலங்கை அரசாங்கம் அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்காக வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு சுமார் 50 பெறுமதியான காணிகளை குத்தகைக்கு வழங்க தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


🛒 யாழில் தாரணி சூப்பர்மார்கெட் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது!!.. வருடத்தில் 365 நாட்களும் 24 மணி நேரமும் வர்த்தக நிலையம் திறந்திருக்கும் tharanysupermarket.com

🌐 புலத்தையும் நிலத்தையும் இணைக்கும் உறவுப்பாலம் hi2world.com

🖥️ வீட்டில் இருந்தவாறே இலகுவாக பொருட்களைப் பெற வழி செய்கிறது lankaface.com