இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட நேற்றைய (15.11.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                                 வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 144.0578 150.3633
டொலர் (கனடா) 157.0811 163.2648
சீனா (யுவான்) 30.8352 32.1159
யூரோ (யூரோவலயம்) 226.5360 234.9941
யென் (ஜப்பான்) 1.7315  1.8006
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 146.3389 151.2284
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 265.1781 273.8650
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 214.4722 222.4423
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 198.5008 202.9992

 

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 535.9416
குவைத் தினார் 668.4642
ஓமான் றியால் 524.8188
கட்டார் றியால் 55.2910
சவுதிஅரேபியா றியால் 53.8728
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 55.0088

🛒 தாரணி சூப்பர்மார்கெட்
யாழில் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது.!! tharanysupermarket.com