இலங்கை மத்திய வங்கியின் வட்டி வீத கொள்கையை மாற்றமின்றி பேண நாணயச் சபை தீர்மானித்துள்ளது.

நேற்றைய தினம் ஒன்றுக் கூடிய நாணயச் சபை இந்த தீர்மானத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கமைய, துணை நில் வைப்பு வசதிகளை 5 சதவீதமாகவும், துணை நில் கடன் வசதிகளை 6 சதவீதமாகவும் தொடர்ந்தும் பேண தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

பேரண்டப் பொருளாதார நிலைமைகளயும் உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய பக்கங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிவிருத்திகளையும் கவனமாக பரிசீலனையிற் கொண்டதன் பின்னர் நாணயச் சபையானது இந்தத் தீர்மானத்தை மேற்கொண்டுள்ளது.

யாழில் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது.!! 🛒 தாரணி சூப்பர்மார்கெட் tharanysupermarket.com