இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 267 ரூபா 52 சதம். விற்பனை பெறுமதி 276 ரூபா 24 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 229 ரூபா 13 சதம் விற்பனை பெறுமதி 237 ரூபா 64 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 216 ரூபா 27 சதம் விற்பனை பெறுமதி 224 ரூபா 27 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 158 ரூபா 37 சதம் விற்பனை பெறுமதி 164 ரூபா 57 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 144 ரூபா 60 சதம். விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 92 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 81 சதம். விற்பனை பெறுமதி 151 ரூபா 70 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 74 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 81 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 72 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 536 ரூபா 82 சதம், ஜோர்தான் தினார் 285 ரூபா 45 சதம், குவைட் தினார் 670 ரூபா 77 சதம், கட்டார் ரியால் 55 ரூபா 58 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 96 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 55 ரூபா 9 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

⏰ யாழில் தாரணி சூப்பர்மார்கெட் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது.!! ( tharanysupermarket.com )

சிறப்புச் செய்திகள்