இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதம்!

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று(03) வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம். விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம். ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 269 ரூபா 7 சதம், விற்பனை பெறுமதி 277 ரூபா 82 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 228 ரூபா 97 சதம் விற்பனை பெறுமதி 237 ரூபா 48 சதம், சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 215 ரூபா 66 சதம் விற்பனை பெறுமதி 223 ரூபா 65 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 158 ரூபா 55 சதம் விற்பனை பெறுமதி 164 ரூபா 76 சதம், அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 145 ரூபா 84 சதம், விற்பனை பெறுமதி 152 ரூபா 18சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 57 சதம். விற்பனை பெறுமதி 151 ரூபா 46 சதம், ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 73 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 71 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 537 ரூபா 28 சதம், ஜோர்தான் தினார் 285 ரூபா 69 சதம், குவைட் தினார் 673 ரூபா 61 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 70 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 54 ரூபா, ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 55 ரூபா 14 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

சிறப்புச் செய்திகள்