சேதன மற்றும் அசேதன சேர்மானங்கள் மற்றும் பசளையின் பொஸ்பரஸ் கிளை பொருட்களை இறக்குமதி செய்யவும், க்ளைப்பொசெட் தடையைத் தொடர்ந்தும் அமுல்படுத்தும் வகையிலும் அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வௌியிடப்பட்டுள்ளது

24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது யாழில் தாரணி சூப்பர்மார்கெட் tharanysupermarket.com