இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (22.12.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு

நாணயம்                                                       வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 140.3201 146.2946
டொலர் (கனடா) 152.5895 158.4205
சீனா (யுவான்) 30.8696 32.1296
யூரோ (யூரோவலயம்) 223.4812 232.2985
யென் (ஜப்பான்) 1.7293  1.7944
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 145.1201 149.8129
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 262.1329 270.4724
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 213.5003 221.1364
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 198.5008 202.9992

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 533.9594
குவைத் தினார் 664.7123
ஓமான் றியால் 522.9059
கட்டார் றியால் 55.2815
சவுதிஅரேபியா றியால் 53.6228
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 54.8104

சிறப்புச் செய்திகள்