இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (09.12.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 140.7035 146.6535
டொலர் (கனடா) 155.6211 161.4572
சீனா (யுவான்) 31.0213 32.2828
யூரோ (யூரோவலயம்) 224.5120 233.0972
யென் (ஜப்பான்) 1.7348 1.8004
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 145.2838 149.9614
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 260.7659 269.0800
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 214.1430 221.8032
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 198.5008 202.9992

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 533.6963
குவைத் தினார் 664.3847
ஓமான் றியால் 522.6483
கட்டார் றியால் 55.2543
சவுதிஅரேபியா றியால் 53.6378
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 54.7827

அனைத்து வர்த்தக வங்கிகள் மூலமான 2021 டிசம்பர் 03 ஆம் திகதி முடிவுற்ற வாரகாலப்பகுதியின் சராசரி நிறையேற்றப்பட்ட கடன் வழங்கல் வீதம் மற்றும் குறைவான முதன்மை வீதம் முறையே 8.00 சதவீதமாகவும் 5.62 சதவீதமாகவும் காணப்பட்டது.

2021 நவம்பர் மாத காலத்திற்கான வர்த்தக வங்கிகளின் சராசரி நிறையேற்றப்பட்ட வைப்பு வீதம் 4.82 சதவீதமாகும்.


🛒 யாழில் தாரணி சூப்பர்மார்கெட் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது!!.. வருடத்தில் 365 நாட்களும் 24 மணி நேரமும் வர்த்தக நிலையம் திறந்திருக்கும் tharanysupermarket.com

🌐 புலத்தையும் நிலத்தையும் இணைக்கும் உறவுப்பாலம் hi2world.com

🖥️ வீட்டில் இருந்தவாறே இலகுவாக பொருட்களைப் பெற வழி செய்கிறது lankaface.com