இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 265 ரூபா 23 சதம். விற்பனை பெறுமதி 273 ரூபா 92 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 222 ரூபா 86 சதம் விற்பனை பெறுமதி 231 ரூபா 25 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 212 ரூபா 2 சதம் விற்பனை பெறுமதி 219 ரூபா 96 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 155 ரூபா 67 சதம் விற்பனை பெறுமதி 161 ரூபா 83 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 142 ரூபா 2 சதம். விற்பனை பெறுமதி 148 ரூபா 28 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 145 ரூபா 19 சதம். விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 7 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 72 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 79 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 71 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 536 ரூபா 33 சதம், ஜோர்தான் தினார் 285 ரூபா 49 சதம், குவேற் தினார் 668 ரூபா 31 சதம், கட்டார் ரியால் 55 ரூபா 20 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 90 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 55 ரூபா 4 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

யாழில் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது.!! 🛒 தாரணி சூப்பர்மார்கெட் tharanysupermarket.com

சிறப்புச் செய்திகள்