இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்!

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 261 ரூபா 26 சதம். விற்பனை பெறுமதி 269 ரூபா 89 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 223 ரூபா 67 சதம் விற்பனை பெறுமதி 232 ரூபா 23 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 26 சதம் விற்பனை பெறுமதி 222 ரூபா 22 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 153 ரூபா 47 சதம் விற்பனை பெறுமதி 159 ரூபா 60 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 137 ரூபா 69 சதம். விற்பனை பெறுமதி 143 ரூபா 87 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 144 ரூபா 31 சதம். விற்பனை பெறுமதி 149 ரூபா 17 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 74 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 81 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 68 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 536 ரூபா 42 சதம், ஜோர்தான் தினார் 285 ரூபா 26 சதம், குவைட் தினார் 668 ரூபா 53 சதம், கட்டார் ரியால் 55 ரூபா 53 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 91 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 55 ரூபா 6 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

தாரணி சூப்பர்மார்கெட் யாழில் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது.!! tharanysupermarket.com

சிறப்புச் செய்திகள்