இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 263 ரூபா 33 சதம். விற்பனை பெறுமதி 271 ரூபா 99 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 223 ரூபா 52 சதம் விற்பனை பெறுமதி 232 ரூபா 8 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 213 ரூபா விற்பனை பெறுமதி 220 ரூபா 95 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 154 ரூபா 48 சதம் விற்பனை பெறுமதி 160 ரூபா 62 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 140 ரூபா 10 சதம். விற்பனை பெறுமதி 146 ரூபா 33 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 144 ரூபா 42 சதம். விற்பனை பெறுமதி 149 ரூபா 28 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 73 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 68 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 535 ரூபா 11 சதம், ஜோர்தான் தினார் 284 ரூபா 56 சதம், குவைட் தினார் 666 ரூபா 41 சதம், கட்டார் ரியால் 55 ரூபா 8 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 78 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 92 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

தாரணி சூப்பர்மார்கெட் யாழில் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது.!! tharanysupermarket.com

சிறப்புச் செய்திகள்