இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று(01) வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 263 ரூபா 1 சதம், விற்பனை பெறுமதி 271 ரூபா 67 சதம். யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 223 ரூபா 74 சதம், விற்பனை பெறுமதி 232 ரூபா 49 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 213 ரூபா 59 சதம் விற்பனை பெறுமதி 221 ரூபா 54 சதம், கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 154 ரூபா 53 சதம் விற்பனை பெறுமதி 160 ரூபா 68 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 140 ரூபா 23 சதம், விற்பனை பெறுமதி 146 ரூபா 46 சதம். சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 56 சதம், விற்பனை பெறுமதி 149 ரூபா 42 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 73 சதம், விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம். இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 69 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 535 ரூபா 88 சதம், ஜோர்தான் தினார் 284 ரூபா 97 சதம், குவைட் தினார் 667 ரூபா 43 சதம், கட்டார் ரியால் 55 ரூபா 6 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 85 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 55 ரூபா என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

தாரணி சூப்பர்மார்கெட் யாழில் 24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது.!! tharanysupermarket.com