வணிகம் (Page 59/128)

தேயிலை ஏற்றுமதி மூலம் கூடுதலான வருமானம்

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  தேயிலை ஏற்றுமதியின் மூலம் கடந்த ஆண்டில் கூடுதலான…

Read More

பங்குகளின் பெறுமதி மீண்டும் வீழ்ச்சி

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  ஆசிய பங்குச் சந்தையில் பங்குகளின் பெறுமதி மீண்டும்…

Read More

பங்குச் சந்தை நிலவரம் – வார இறுதி

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  இறுதி நாளுக்கான பங்குச் சந்தை நிலவரம் அனைத்துப்…

Read More

40 இலட்சம் கிலோகிராம் நெல் கொள்வனவு

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  சிறுபோக அறுவடையில் 40 இலட்சம் கிலோகிராம் நெல்,…

Read More

சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் விநியோகத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கை

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  சந்தைகளுக்கு சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் விநியோகிப்பதை மேம்படுத்த…

Read More

இலங்கை கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண்(கொ.மு.சு) – 2020 சனவரி

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  2020 சனவரியில் தயாரிப்பு கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண்…

Read More

புதிய மீன் சந்தை திறப்பு

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  இலங்கை கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனத்தின் புதிய மீன் சந்தை…

Read More

நாளாந்த வருமானம் அதிகரிப்பு

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்து சாலைகளின்…

Read More

48 நாடுகளுக்கான இலவச வீசா வழங்கும் கால எல்லை நீடிப்பு

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  48 நாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட இலவச ஒன் அரைவல்…

Read More

‘2020’ டிஜிற்றல் கொடுக்கல் வாங்கல் ஆண்டாகப் பிரகடனம்!

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  2020ஆம் ஆண்டு டிஜிற்றல் கொடுக்கல் வாங்கல் ஆண்டாக…

Read More

இரண்டு வார காலத்திற்குள் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட நெல்

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே இலங்கையில் உள்ள உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுடன் hi2world.com  நெல் சந்தைப்படுத்தல் சபை, கடந்த இரண்டு வார…

Read More

புலம்பெயர் நாட்டிலிருந்தே ஒன்லைன் சொப்பிங் ஊடாக பொருட்களை அனுப்பி வைக்க!!

இன்றைய தொழில்நுட்ப உலகில், உலகமே கிராமமாக மாறிவிட்டது என்று கூறினால் மிகையாகாது. எனினும் இலங்கையில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து பல்வேறு நாடுகளில் உள்ளவர்கள், இலங்கையில் உள்ள தமது உறவுகளுக்கு…

Read More