வணிகம் (Page 37/37)

மந்தகதியில் பொரு­ளா­தாரம்..?

புதிய வருடம் பிறந்­துள்ள நிலையில் கடந்த வரு­டத்தில் பொரு­ளா­தார நிலை­மைகள் எவ்­வாறு அமைந்திருந்தன என்­பது தொடர்பில் ஆராய்ந்து பார்க்­க­வேண்­டி­யது அவ­சி­ய­மா­கின்­றது. குறிப்­பாக கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டில்…

Read More

முதலாவது Oceanfront condo களின் சாவிகள் உரிமையாளர்களிடம் கையளிப்பு

நிலாவெளியில் அமைந்துள்ள இலங்கையின் முதலாவது கடற்கரையோர, சேவைகளுடனான சொகுசான ஓய்வுகால தொடர்மனைத்தொடரான Oceanfront Condos, அவற்றின் உரிமையாளர்களிடம் சாவிகளை அண்மைகளை கையளித்திருந்தது. இந்தத்திட்டத்தின் முதல் தொகுதி வெற்றிகரமாக…

Read More