வணிகம் (Page 2/157)

புத்துயிர் பெறவுள்ள ‘கிராமத்துடன் கலந்துரையாடல்’ வேலைத்திட்டம்

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் ‘கிராமத்துடன் கலந்துரையாடல்’ என்ற வேலைத்திட்டத்தினூடாக பாதீட்டில் முன்வைக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி…

Read More

மகளிர் நல ஆரோக்கிய ஆடைகளுக்கு புதிய வரி சேர்க்கப்படவில்லை

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் மகளிர் நல ஆரோக்கியத்திற்குரிய ஆடைகளுக்காக புதிய வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக…

Read More

இலங்கை தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின், முதன்மைப் பணவீக்கம் வீழ்ச்சி!

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் அளவிடப்பட்ட முதன்மைப் பணவீக்கம்…

Read More

இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மாவிற்கான செலவீனம் அதிகரிப்பு

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் நாட்டில் இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் உள்ள போதிலும் இறக்குமதி செய்யப்படும்…

Read More

உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம்

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை சரிவடைந்துள்ளது. கொவிட்-19 நோய்க்கான…

Read More

விலைச் சுட்டெண்ணினை அடிப்படையாகக் கொண்ட பணவீக்கம் 2020 October வீழ்ச்சியடைந்தது

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (தேநுவிசு 2013=100) (ஆண்டிற்கு…

Read More

இலங்கை மத்திய வங்கியின் தொழிற்பாடுகள் இடைத்தடங்கலின்றி தொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கப்படும்

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஊழியர் ஒருவருக்கு 2020 நவெம்பர்…

Read More

இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்ட நாணய மாற்று விகிதம்

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று…

Read More

தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம்

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் உலக சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 1873.31…

Read More

அதிக விலையில் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய உணவுப்பொருட்களை அதிக விலையில் விற்பனை செய்யும்…

Read More

சர்வதேச சந்தையில் எரிபொருளின் விலை மீண்டும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் 2021 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச சந்தையில் எரிபொருளின் விலை…

Read More

அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்த அரிசி உற்பத்தி நிறுவனத்திற்கு எதிராக வழக்கு

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் கட்டுப்பாட்டு விலையை விட அதிகூடிய விலைக்கு சில்லறை வர்த்தக…

Read More