போக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு உலக வங்கி நிதியுதவி!

கண்டி பல்லின போக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்டம், கூட்டு நீர் மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவ திட்டம் என்பனவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக உலக வங்கி நிதியுதவி வழங்கியுள்ளது.

இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும், உலக வங்கிக்கும் இடையில் கடன் உதவிக்கான உடன்படிக்கை கடந்த தினம் கொழும்பில் கைச்சாத்திடப்பட்டது.

இந்தத் திட்டத்திற்காக உலக வங்கி, நிவாரண கடன் திட்டத்தின் கீழ், 64.33 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களையும், நிவாரணம் அல்லாத கடன் வசதியின் கீழ், 5 மில்லியன் டொலர் கடனையும் வழங்குவதற்கு உடன்பட்டுள்ளது.

முழுவடிவம்

யாழ் நகரில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தாரணி சுப்பர் மார்க்கெட் – யாழ் தட்டாதெருச் சந்தியின் அருகில் 
TharanySuperMarket.com

உங்கள் வாசல் தேடி வருகிறது!! லங்காபேஸ் இணையம் வீட்டிட்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில்! LankaFace.com


LankaFace.com


Hi2World.com


O2Oexam.com

TharanySuperMarket.com

Address  : No. 758 Kankesanturai Road, Jaffna 40000, Sri Lanka
Contact  : +94 212 223 433
Location : https://maps.app.goo.gl/8vpiuxH712fq9EN86