ஜிஆர்ஐ உடனான தொடர்பை கொழும்பு பங்குச் சந்தை மேலும் நீடித்துள்ளது

கொழும்பு பங்கு சந்தை, ஜிஆர்ஐ எனப்படும் ‘உலகளாவிய அறிக்கையிடல் முயற்சி’ என்ற அமைப்புடனான தொடர்பினை மேலும் 3 வருடங்களுக்கு நீடித்துள்ளது.

கொழும்பு பங்குச் சந்தையுடன் பட்டியல் இடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள், இந்த அமைப்பு மூலம் பெரும் பலனை அடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச நிறுவனமான ஜிஆர்ஐ வழங்கும் தகவல்கள் ஊடாக சிறந்த பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெறுவதால் அது பெரிதும் உதவுவதாக முதலீட்டாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

பல நாடுகளில் உள்ள பங்கு சந்தை நடவடிக்கைகளுக்கு இந்த நிறுவனத்தின் சேவைகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக கொழும்பு பங்கு சந்தையின் தலைவர் ரஜீவ பண்டார தெரிவித்துள்ளார்

யாழ் நகரில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தாரணி சுப்பர் மார்க்கெட் – யாழ் தட்டாதெருச் சந்தியின் அருகில் 
TharanySuperMarket.com

உங்கள் வாசல் தேடி வருகிறது!! லங்காபேஸ் இணையம் வீட்டிட்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில்! LankaFace.com


LankaFace.com


Hi2World.com


O2Oexam.com

TharanySuperMarket.com

Address  : No. 758 Kankesanturai Road, Jaffna 40000, Sri Lanka
Contact  : +94 212 223 433
Location : https://maps.app.goo.gl/8vpiuxH712fq9EN86