இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சி இவ்வாண்டு 3.4 சதவீதமாக நிலவும் என உலக வங்கி அறிவிப்பு

இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சி, இந்த ஆண்டு 3.4 சதவீதமாக நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

முக்கியமான வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் சுற்றுலா உள்ளிட்ட பிற பொருளாதார நடவடிக்கைகள் இதற்கு வழிவகுக்கும் என உலக வங்கி அறிவித்துள்ளது.

கொவிட்-19 காரணமாக இலங்கையின் பொருளாதாரம் 2020ஆம் ஆண்டு 3.6 சதவீதமாக வீழ்ச்சியடைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாழ் நகரில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தாரணி சுப்பர் மார்க்கெட் – யாழ் தட்டாதெருச் சந்தியின் அருகில் 
TharanySuperMarket.com

உங்கள் வாசல் தேடி வருகிறது!! லங்காபேஸ் இணையம் வீட்டிட்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில்! LankaFace.com


LankaFace.com


Hi2World.com


O2Oexam.com

TharanySuperMarket.com

Address  : No. 758 Kankesanturai Road, Jaffna 40000, Sri Lanka
Contact  : +94 212 223 433
Location : https://maps.app.goo.gl/8vpiuxH712fq9EN86