இரத்தினக்கற்களை அடையாளம் காண நவீன தொழில்நுட்பம் அறிமுகம்

இரத்தினக்கற்கள் உள்ள இடங்களை அடையாளம் காண்பதற்கு தற்போது நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

அந்தவகையில் இரத்தினக்கல் அகழ்வு நடவடிக்கைகளில் கடைப்பிடிக்கப்படும் முறைமைகள் காரணமாக சுற்றாடலுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்த நிலையில் நவீன தொழில்நுட்பத்தை விரைவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாகவும் இரத்தினக்கல் மற்றும் தங்க ஆபரண அதிகார சபையின் தலைவர் கூறியுள்ளார்.