நிர்ணய விலையில் கோழி இறைச்சி விற்பனை

அரசாங்கத்தின் நிர்ணய விலைக்கு கோழி இறைச்சியை சதொசவில் கொள்வனவு செய்ய முடியும் என அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

நிர்ணய விலையை விட அதிக விலைக்கு கோழி இறைச்சியை விற்பனை செய்யும் தரப்பினருக்கு எதிராக சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் எனவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

இதேவேளை, பண்டிகைக் காலத்தில் இதுவரை அத்தியவசிய பொருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு நிலவவில்லை என இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அழகியவன்ன தெரிவித்துள்ளார்.

யாழ் நகரில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தாரணி சுப்பர் மார்க்கெட் – யாழ் தட்டாதெருச் சந்தியின் அருகில் 
TharanySuperMarket.com

உங்கள் வாசல் தேடி வருகிறது!! லங்காபேஸ் இணையம் வீட்டிட்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில்! LankaFace.com


LankaFace.com


Hi2World.com


O2Oexam.com

TharanySuperMarket.com

Address  : No. 758 Kankesanturai Road, Jaffna 40000, Sri Lanka
Contact  : +94 212 223 433
Location : https://maps.app.goo.gl/8vpiuxH712fq9EN86