எதிர்காலத்தில் பணவீக்கத்தின் மீது அழுத்தம் ஏற்படக் கூடும் என மத்திய வங்கி அறிவிப்பு

உள்நாட்டு உணவு விலைகள் படிப்படியாக தளர்த்தப்படுகின்றமை மற்றும் பொருளாதாரத்தின் குறைவடைந்த கேள்வி நிலைமை என்பன பணவீக்கம் குறைவடைய உதவுமென இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

எவ்வாறாயினும் ஏனைய விடயங்களுடன் கூட்டுக் கேள்வி நிலைமைகளில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முன்னேற்றங்களின் காரணமாக எதிர்வரும் காலப்பகுதியில் பணவீக்கத்தின் மீது அழுத்தம் ஏற்படக் கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் உலகளாவிய பண்ட விலைகளில் எறிவு செய்யப்பட்ட மீட்சியின் காரணமாகவும் பணவீக்கம் மீது அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும் என மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

யாழ் நகரில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தாரணி சுப்பர் மார்க்கெட் – யாழ் தட்டாதெருச் சந்தியின் அருகில் 
TharanySuperMarket.com

உங்கள் வாசல் தேடி வருகிறது!! லங்காபேஸ் இணையம் வீட்டிட்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில்! LankaFace.com


LankaFace.com


Hi2World.com


O2Oexam.com

TharanySuperMarket.com

Address  : No. 758 Kankesanturai Road, Jaffna 40000, Sri Lanka
Contact  : +94 212 223 433
Location : https://maps.app.goo.gl/8vpiuxH712fq9EN86