இந்த வருடம் முதலீட்டு பொருட்களுக்கான இறக்குமதி செலவு குறைவடைந்துள்ளது

கடந்த வருடம் ஜனவரி மாதத்துக்கு அமைவாக இந்த வருடத்தில் ஜனவரி மாதத்தில் நாட்டின் முதலீட்டு பொருட்களுக்கான இறக்குமதி செலவு 22.9 சதவீதத்தினால் குறைவடைந்திருப்பதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் மற்றும் கட்டிட பொருட்கள் மற்றும் போக்குவரத்து உபகரணங்கள் முதலான 3 முக்கிய பொருட்களுக்கு உட்பட்ட பல பொருட்களின் இறக்குமதி செலவு குறைவடைந்தமே இதற்கான காரணமாகும். இருப்பினும் உபகரண பாவனை மற்றும் உழவு இயந்திரம் போன்ற சில பொருட்களின் இறக்குமதி செலவு அதிகரித்துள்ளது.

இந்த வருடம் ஜனவரி மாதத்தில் இறக்குமதி செயற்பாட்டின் சுட்டெண் மற்றும் விலை சுட்டுக்கு அமைவாக முறையே 4.2 சதவீதம் 4.3 சதவீதமாக குறைவடைந்தது. இதற்கமைவாக இறக்குமதி செலவு வீழ்ச்சியடைவதற்கு இறக்குமதி செயற்பாடு மற்றும் விலைகள் போன்ற 2 விடயங்கள் குறைவடைந்தமேயே இதற்கு காரணம் என இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

யாழ் நகரில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தாரணி சுப்பர் மார்க்கெட் – யாழ் தட்டாதெருச் சந்தியின் அருகில் 
TharanySuperMarket.com


LankaFace.com


Hi2World.com


O2Oexam.com

TharanySuperMarket.com

Address  : No. 758 Kankesanturai Road, Jaffna 40000, Sri Lanka
Contact  : +94 212 223 433
Location : https://maps.app.goo.gl/8vpiuxH712fq9EN86