இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம் (13.05.2019)

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (13.05.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                           விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 120.3516 125.6157
டொலர் (கனடா) 128.8029 133.6735
சீனா (யுவான்) 25.0888 26.3148
யூரோ (யூரோவலயம்) 194.4002 201.4644
யென் (ஜப்பான்) 1.5769 1.6369
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 126.9879 131.4363
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் ) 225.5689 233.0797
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 171.2769 177.4728
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 174.1864 178.1371

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 467.2868
குவைத் தினார் 579.1275
ஓமான் றியால் 457.5709
கட்டார் றியால் 48.3803
சவுதிஅரேபியா றியால் 46.9729
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 47.9601