இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம் (09.05.2019)

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (09.05.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                           விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 119.3789 124.6263
டொலர் (கனடா) 127.4158 132.2698
சீனா (யுவான்) 25.1149 26.3463
யூரோ (யூரோவலயம்) 192.2417 199.2587
யென் (ஜப்பான்) 1.5626 1.6219
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 126.2246 130.6711
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் ) 223.8338 231.3148
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 168.3450 174.4976
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 172.8993 176.8454

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 467.1477
குவைத் தினார் 578.9434
ஓமான் றியால் 457.4104
கட்டார் றியால் 48.3633
சவுதிஅரேபியா றியால் 46.9577
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 47.9433