இலங்கை கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் – 2021 சனவரி

தயாரிப்பு மற்றும் பணிகள் நடவடிக்கைகள் இரண்டிற்குமான கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண்கள் 2021 சனவரியில் விரிவடைந்தன.

கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் 2021 சனவரியில் 60.2 சுட்டெண் பெறுமதியினைப் பதிவுசெய்து விரிவடைந்து காணப்பட்டது. இதற்கு புதிய கட்டளைகள் மற்றும் உற்பத்தியின் விரிவடைதல் காரணமாகும். கொள்வனவுகளின் இருப்பு துணைச் சுட்டெண்களின் அதிகரிப்பு ஒட்டுமொத்த கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் விரிவடைதலுக்குப் பங்களித்தது.

சாதகமான எண்ணப்பாங்குடன் ஆண்டு தொடங்கி பணிகள் துறை கொ.மு.சுட்டெண் 2021 சனவரியில் 56.2 பெறுமதியினைப் பதிவுசெய்தது. இது கொவிட்-19 உலகளாவிய நோய்த்தொற்றின் இரண்டாம் அலையினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பணிகள் துறையில் மேலும் மீட்சியொன்றினை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. இவ்வதிகரிப்பிற்கு புதிய வியாபாரங்கள், வியாபார நடவடிக்கைகள் மற்றும் நடவடிக்கைக்கான எதிர்பார்க்கைகளில் அவதானிக்கப்பட்ட அவதானிக்கப்பட்ட விரிவடைதல்கள் துணையளித்திருந்தன.

முழுவடிவம்

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும் Hi2World.com

உங்கள் வாசல் தேடி வருகிறது!! லங்காஃபேஸ் இணையம் வீட்டிட்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில்! LankaFace.com

மாணவர்களே நீங்கள் பரீட்சையில் அதிக புள்ளிகளைப் பெற ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம்!  (Offline to Online Exam) o2oexam.com

யாழ் நகரில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தாரணி சுப்பர் மார்க்கெட் – யாழ் தட்டாதெருச் சந்தியின் அருகில் 
TharanySuperMarket.com

LankaFace.com

Hi2World.com

O2Oexam.com

TharanySuperMarket.com

Address  : No. 758 Kankesanturai Road, Jaffna 40000, Sri Lanka
Contact  : +94 212 223 433
Location : https://maps.app.goo.gl/8vpiuxH712fq9EN86