இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (10.04.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                           விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 121.6558 126.8935
டொலர் (கனடா) 128.6801 135.5128
சீனா (யுவான்) 25.4005 26.6265
யூரோ (யூரோவலயம்) 193.1830 200.1119
யென் (ஜப்பான்) 1.5440 1.6017
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 126.9280 131.3280
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் ) 224.3798 231.7461
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 171.6023 177.7679
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 172.7204 176.5648

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு                      நாணயங்கள்                            நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 463.4639
குவைத் தினார் 573.9331
ஓமான் றியால் 453.8395
கட்டார் றியால் 47.9891
சவுதிஅரேபியா றியால் 46.5873
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 47.5690