(09.04.2019) இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (09.04.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                           விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 121.7978 127.0476
டொலர் (கனடா) 128.8248 133.6698
சீனா (யுவான்) 25.3904 26.6121
யூரோ (யூரோவலயம்) 193.1724 200.1239
யென் (ஜப்பான்) 1.5405 1.5983
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 126.8379 131.2411
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் ) 224.6242 232.0060
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 171.7693 177.9646
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 172.6206 176.4647

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு                      நாணயங்கள்                            நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 463.4445
குவைத் தினார் 573.8903
ஓமான் றியால் 453.8205
கட்டார் றியால் 47.7640
சவுதிஅரேபியா றியால் 46.5854
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 47.5670