இலங்கை தேயிலைக்கான விலையில் திடீர் மாற்றம்

புலம்பெயர் மக்கள் வடமாகாண மக்களுக்கு அனுப்ப 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் Online Shopping இங்கே அழுத்தவும்

இலங்கையின் தேயிலைக்கான சர்வதேச சந்தையின் விலை கடந்த ஆண்டு ஜுன் மாதத்தைக் காட்டிலும் இந்த ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் கிலோவுக்கு 73 ரூபாய் அளவில் அதிகரித்துள்ளது.

இதன்படி 2020ம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் இலங்கையின் தேயிலைக் கிலோ ஒன்று 902 ரூபாய் 29 சதமாக நிலவியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2019ம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் இலங்கைத் தேயிலையின் சர்வதேச சந்தை விலை கிலோவுக்கு 829 ரூபாய் 12 சதமாகும்.

இந்த ஆண்டின் ஜுன் மாதம் வரையான அரையாண்டுக் காலப்பகுதியில்இ இலங்கையில் இருந்து மொத்தமாக 23.69 மில்லியன் கிலோகிராம் தேயிலை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது கடந்த ஆண்டு இதேகாலப்பகுதியில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டத் தொகையை விட 1.73 சதவீதம் குறைவாகும்.

எவ்வாறாயினும் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போதுஇ இந்த ஆண்டின் முதல் அரையாண்டுக் காலப்பகுதியில் தேயிலை ஏற்றுமதி ஊடாக 6.94 சதவீதம் அதிகரித்துஇ 1.39 பில்லியன் ரூபாய்கள் வருமானமாக ஈட்டப்பட்டுள்ளது.