இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (14.03.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                           விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 123.7449 129.0276
டொலர் (கனடா) 131.9274 136.8196
சீனா (யுவான்) 26.0273 27.2678
யூரோ (யூரோவலயம்) 198.8625 205.8992
யென் (ஜப்பான்) 1.5756 1.6339
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 129.8881 134.3452
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் ) 233.2917 240.8100
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 174.9799 181.1888
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 176.7306 180.5905

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு                      நாணயங்கள்                            நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 474.6109
குவைத் தினார் 588.5878
ஓமான் றியால் 464.7551
கட்டார் றியால் 49.1399
சவுதிஅரேபியா றியால் 47.7110
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 48.7131