இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (14.01.2020) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                           விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 122.5405 127.6337
டொலர் (கனடா) 136.5541 141.4439
சீனா (யுவான்) 25.8127 27.0095
யூரோ (யூரோ வலயம்) 198.6694 205.4550
யென் (ஜப்பான்) 1.6210 1.6790
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 132.6752 137.0352
ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம்) 232.2231 239.4537
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 183.7643 190.0513
டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) 179.5642 183.2342

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு                      நாணயங்கள்                            நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 480.8732
குவைத் தினார் 597.2696
ஓமான் றியால் 470.8755
கட்டார் றியால் 49.5101
சவுதிஅரேபியா றியால் 48.3264
ஐக்கியஅரபு இராச்சியம் திர்கம் 49.3585

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள்! hi2world.com