சமுர்த்தி தயாரிப்புப் பொருட்களை இணையத்தளத்தின் ஊடாக விற்பனை செய்ய வசதி

சமுர்த்தி பயனாளிகளின்தயாரிப்புப் பொருட்களை இணையத்தளத்தின் ஊடாக விற்பனை செய்வதற்கான முறையொன்றுமுன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாd புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையொன்று கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய இவர்களது உற்பத்திப் பொருட்களை பகிரங்க சந்தைக்கு ஒன்-லைன் ஊடாக நேரடியாக சந்தைப்படுத்த முடியும்.

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டிலிருந்தே உங்கள் பெற்றோருக்கு பொருட்கள் அனுப்ப வேண்டுமா? பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள்! hi2world.com