இறக்குமதியாகும் பால் மா விலை அதிகரிப்பு

இறக்குமதியாகும் பால் மாவின் விலை 15 ரூபாவால் (1கி.கி) அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 400 கிராம் பால் மா பக்கெட் ஒன்றின் விலை 5 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நுகர்வோர் அதிகாரசபை அறிவித்துள்ளது.

நேற்று (01) நள்ளிரவு முதல் விலைத்திருத்தங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளன