இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம் (02.08.2019)

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (02.08.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                           விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 117.6694 122.5528
டொலர் (கனடா) 131.1948 135.8617
சீனா (யுவான்) 24.8356 25.9865
யூரோ (யூரோ வலயம்) 192.2442 198.7544
யென் (ஜப்பான்) 1.6204 1.6780
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 126.3485 130.4540
ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம்) 210.4674 217.0293
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 175.5469 181.4926
டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) 174.5862 178.2372

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு                      நாணயங்கள்                            நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 467.9380
குவைத் தினார் 579.3442
ஓமான் றியால் 458.2026
கட்டார் றியால் 48.4544
சவுதிஅரேபியா றியால் 47.0321
ஐக்கியஅரபு இராச்சியம் திர்கம் 48.0270