வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம் (1.08.2019)

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (1.08.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                           விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 118.2791 123.1886
டொலர் (கனடா) 131.2507 135.9123
சீனா (யுவான்) 24.9702 26.1226
யூரோ (யூரோ வலயம்) 191.4601 197.9553
யென் (ஜப்பான்) 1.5873 1.6438
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 126.2196 130.3259
ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம்) 210.5201 217.0844
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 173.9520 179.8502
டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) 174.4068 178.0569

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு                      நாணயங்கள்                            நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 467.7683
குவைத் தினார் 579.1340
ஓமான் றியால் 458.0364
கட்டார் றியால் 48.4368
சவுதிஅரேபியா றியால் 47.0188
ஐக்கியஅரபு இராச்சியம் திர்கம் 48.0095