இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (24.08.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 143.7819 149.4666
டொலர் (கனடா) 157.4628 164.0510
சீனா (யுவான்) 29.8988 31.7470
யூரோ (யூரோவலயம்) 232.4802 239.7746
யென் (ஜப்பான்) 1.8039 1.8671
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 145.8058 150.7638
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 272.2280 280.6295
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 218.5944 226.9354
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 197.9023 202.8977

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 530.2387
குவைத் தினார் 664.3403
ஓமான் றியால் 519.1871
கட்டார் றியால் 54.0270
சவுதிஅரேபியா றியால் 53.3024
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 54.4219

1Kg சீனி இலவசம்!…
Mobile – 0094 77 199 7206
Phone – 0094 21 222 3433

lankaface.com