உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களிடம் சேதன பசளை கொள்முதல்

பெரும்போகத்திற்கு தேவையான சேதன பசளையை உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களிடம் கொள்முதல் செய்வதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இதற்கமைய தேசிய உரங்கள் செயலகத்தின் அனுமதிப்பத்திர உரிமம் கொண்ட உள்நாட்டு உர உற்பத்தியாளர்களிடம் விலைமனு கோரப்பட்டுள்ளது.

1Kg சீனி இலவசம்!…
Mobile – 0094 77 199 7206
Phone – 0094 21 222 3433

lankaface.com