ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி நிதியுதவி

நாட்டின் சுகாதாரத்துறையினை கட்டியெழுப்புவதற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, 50 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நிதியினை வழங்கியுள்ளது.

அவற்றில் 37.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலரை கடனாகவும், 12.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலரை அன்பளிப்பாகவும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி வழங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

1Kg சீனி இலவசம்!…
Mobile – 0094 77 199 7206
Phone – 0094 21 222 3433

lankaface.com