புலம்பெயர் நாட்டிலிருந்து அத்தியாவசியப் பொருட்களை இணையம் ஊடாக அனுப்பலாம்!

புலம்பெயர் நாட்டில் இருக்கும் நீங்கள் சில மணி நேரத்தில் தாயகத்திலுள்ள பெற்றோருக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்களை இணைய வழியாக அனுப்பலாம்!

Call Now : +94 76 52 56 688 : +94 212 223 433 +94 77 199 7206
Shop Now : https://www.Lankaface.com
WhatsApp: https://wa.me/94771997206
Facebook : fb.me/Lankaface

” பொருட்களுக்கான உத்தரவாதம் “
நாங்கள் விநியோகிக்கும் பொருட்களில் தவறுகள் ஏற்பட்டால் யாழில் உள்ள தாரணி சூப்பர்மார்க்கெட்டில் கொடுத்து மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அல்லது நீங்கள் எங்களுக்கு தொலைபேசி அழைப்பில் கூறினாலும் நாம் அதை மாற்றி தருவோம்

பார்ட்னர்: #தாரணி_சூப்பர்_மார்க்கெட்
இல. 758_கே_கே_எஸ்_வீதி, யாழ்ப்பாணம் ( தட்டாதெரு_சந்தி-க்கு அருகில் )