சில மணி நேரத்தில் தாயகத்திலுள்ள பெற்றோருக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்களை அனுப்பலாம்!

புலம்பெயர் நாட்டில் இருக்கும் நீங்கள் சில மணி நேரத்தில் தாயகத்திலுள்ள பெற்றோருக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்களை அனுப்பலாம்

0094 77 1997 206 (Whatsapp, Viber), 0094 76 5256 688 (Whatsapp, Viber) 0094 21 222 3433, 00094 21 438 1881 ஆகிய தொலைபேசி இலக்கங்களின் ஊடாக உங்களின் ஓடர்களை மேற்கொள்ள முடியும்.

Facebook : fb.me/hi2world

WhatsApp: https://wa.me/94765256688

Shop Now : https://www.hi2world.com

பார்ட்னர்: #தாரணி_சூப்பர்_மார்க்கெட்
இல. 758_கே_கே_எஸ்_வீதி, யாழ்ப்பாணம் ( தட்டாதெரு_சந்தி-க்கு அருகில் )

www.tharanysupermarket.com