சீரற்ற வானிலையால் மரக்கறிகளின் விலை வீழ்ச்சி

நுவரெலியாவில் நிலவிய சீரற்ற வானிலையால் மரக்கறிகளின் விலை வெகுவாகக் குறைவடைந்துள்ளது.

நுவரெலியா பொருளாதார மத்திய நிலைய விலைப் பட்டியலின் பிரகாரம், லீக்ஸ் ஒரு கிலோ கிராம் 40 ரூபாவிற்கும் கரட் 1 கிலோகிராம் 120 ரூபாவிற்கும் பீட்ரூட் 1 கிலோகிராம் 50 ரூபாவிற்கும் கோவா 35 தொடக்கம் 40 ரூபா வரையிலும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

மரக்கறிகளின் விலையில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியினால் செய்கையாளர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.