புலம்பெயர் உறவுகளே யாழில் இருக்கும் உங்கள் தாய் தந்தையருக்கு சில மணி நேரத்தில் அத்தியவசிய பொருட்கள் விநியோகம் செய்கிறோம்!

புலம்பெயர் உறவுகளே யாழில் இருக்கும் உங்கள் தாய் தந்தையருக்கு சில மணி நேரத்தில் அத்தியவசிய பொருட்கள் விநியோகம்  செய்கிறோம்! தொடர்புகொள்ளுங்கள் யாழில் உள்ள #தாரணி #சூப்பர்மார்க்கெட்-ருடன்!
0094 77 1997 206 (Whatsapp, Viber),
0094 76 5256 688 (Whatsapp, Viber)
0094 21 222 3433, 0094 21 438 1881 ஆகிய தொலைபேசி இலக்கங்களின் ஊடாக உங்களின் ஓடர்களை மேற்கொள்ள முடியும்.

tharanysupermarket.com

hi2world.com

இணைந்து வழங்கும் டோர் டெலிவரி. (door delivery service )
இல. 758_கே_கே_எஸ்_வீதி, #யாழ்ப்பாணம் ( தட்டாதெரு_சந்தி-க்கு அருகில் )

நடமாட்டக் கட்டுப்பாடு நீடிக்கப்பட்டுள்ளதனால் உங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை #தாரணி_சூப்பர்மார்க்கெட்டில் ஓடர் செய்து வீட்டிலிருந்தவாறே பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
077 1997 206 (Whatsapp, Viber),
076 5256 688 (Whatsapp, Viber)
021 222 3433,
021 438 1881 ஆகிய தொலைபேசி இலக்கங்களின் ஊடாக உங்களின் ஓடர்களை மேற்கொள்ள முடியும்.
* 2 மணிக்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்படும் ஓடர்கள் அன்றைய தினமே டெலிவரி செய்யப்படும்.
* அதன் பின்னர் ஓடர் செய்யப்படும் பொருட்கள் அடுத்த நாளில் டெலிவரி செய்யப்படும்.
* குறைந்தது 3,000 ரூபாவிற்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் ஓடர் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.
* காலத்தின் தேவை கருதி டெலிவரிக் கட்டணம் முற்றிலும் இலவசம்.
* பொருட்களை பெற்ற பின்னர் பணத்தினை செலுத்த முடியும். (Bank Cards will be Accepted)
T&C Applied